اروپایی ، فرانسوی - سطح بالا جهت جشن یا مهمانی کوچک ، جای دنج

استان تهران - تهران : خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش، کوچه پیروز، پلاک 48

تلفن : 00-22855157 , 22852085