ایتالیایی ، اروپایی ، آسیایی - جهت شام یا ناهار با خانواده ،

استان تهران - تهران : فرمانیه، دیباجی شمالی، کوهستان هشتم، خیابان آذرمینا، پلاک 33

تلفن : 00-26131311