کانون زبان ایران

معرفی

آموزش زبانهای انگایسی,فرانسوی

تلفن های تماس

0 - 04114875496

نشانی

آذربایجان شرقی - تبریز , خیابان شریعتی جنوبی

وبسایت :

خدمات عمومی متفرقه تبریز

موسسه حسابداری آذر ارقام سهند

شرکت مگا سیستم سهند

مدرسه ی راهنمایی شاهد خامنه ای

قطب الکترونیک خاورمیانه

شرکت گروه مهندسین آفرنگ مانا فرم

معرفی اماکن تجاری