گل و گیاه کاظمی
استان مازندران - کلار آباد

معرفی

انواع و اقسام گل

تلفن های تماس

01924924179 - 00

نشانی

مازندران - کلار آباد , کیاده.خیابان شهید باهنر

وبسایت :

قنادی و شیرینی فروشی کلار آباد

معرفی اماکن تجاری